­čöąClomid (Clomiphene): Biex tevita problemi bl-aromatizzazzjoni matul i─ő-─őiklu

Clomiphene Citrate, mag─žruf a─žjar b─žala Clomid huwa medi─őina u┼╝ata ─žafna waqt u wara ─őikli bi sterojdi anaboli─ői, peress li huwa prodott li g─žandu l-g─žan li jnaqqas l-aromatizzazzjoni tat-testosterone fil-─íisem u konsegwentement l-effetti sekondarji li dan il-pro─őess jikkaw┼╝a fuq il-─íisem.

Wie─žed mill-aktar effetti sekondarji li jib┼╝g─žu li je─žtie─í aktar attenzjoni g─ža─ő-─őikli mwettqa mill-ir─íiel huwa l-aromatizzazzjoni ┼╝ejda ta 'testosterone fil-─íisem.

G─žalhekk, medi─őini u drogi li jinibixxu dan il-pro─őess ta 'aromatizzazzjoni jintu┼╝aw ─žafna matul u wara t-tmiem ta─ő-─őiklu biex jikkontrollaw dawn l-effetti negattivi u jag─žmlu lill-─íisem jipprodu─ői mill-─ídid l-ammont ideali ta' testosterone.

Clomid huwa wie─žed minn dawk il-medi─őini li jintu┼╝aw ─žafna matul u wara ─ő-─őiklu bi sterojdi anaboli─ői sabiex jipprevjenu l-aromatizzazzjoni ┼╝ejda fil-─íisem u jnaqqsu l-effetti sekondarji negattivi b─žal ─íinekomastja, ┼╝amma ta 'fluwidu, pressjoni tad-demm mi┼╝juda, fost effetti sekondarji o─žra estro─íeni.

Dan l-artikolu jfittex li jenfasizza l-informazzjoni ewlenija kollha relatata ma 'l-u┼╝u ta' Clomid b─žala g─žajnuna matul ─őiklu bi sterojdi anaboli─ői.

X'inhu Clomid?

Din il-medi─őina hija mag─žrufa wkoll b─žala clomiphene citrate u hija parti mill-kategorija ta 'medi─őini anti-estro─íeni li normalment ji─íu preskritti lil nisa li qed ifittxu li jittrattaw l-infertilit├á tal-bajd sabiex jiffa─őilitaw il-pro─őess ta' tqala.

Il-funzjonament ta 'Clomid fil-─íisem huwa relatat mar-ri─őetturi tal-estro─íenu ta' diversi tessuti fil-─íisem, li ja─íixxu prin─őipalment fuq l-ipotalamu, i┼╝da ja─íixxi wkoll fuq il-glandola pitwitarja.

Meta jintu┼╝a mill-ir─íiel, i─ő-─őitrat tal-klomifen ja─ždem billi jnaqqas i─ő-─őansijiet li t-testosterone ji─íi aromatizzat fil-─íisem, li ─žafna drabi jintu┼╝a b─žala strate─íija biex i─ő-─őiklu jikseb akbar u aktar intens waqt li jkollu effetti sekondarji b─žat-telf tal-libido ma jse─ž─žx.

L-Istorja ta 'Clomid

I─ő-─őitrat tal-klomifen huwa medi─őina li ─íiet ┼╝viluppata esklussivament biex tg─žin fit-trattamenti tal-infertilit├á femminili bejn wie─žed u ie─žor fis-snin 70.

Sar popolari ─žafna fl-Istati Uniti min─žabba li hija droga effettiva ─žafna biex tistimula r-rilaxx tal-bajd u tiffavorixxi bil-kbir il-kundizzjonijiet ideali g─žall-fertilit├á fil-─íisem tal-mara.

Wara ─őertu perjodu, l-u┼╝u u popolarizzat mad-dinja kollha u sal-lum Clomid huwa droga mag─žrufa sew b─žala g─žajnuna f'bosta ka┼╝ijiet ta 'infertilit├á.

Il-valur kummer─őjali tieg─žu huwa pjuttost ra─íonevoli u dan jag─žmilha a─ő─őessibbli g─žal parti kbira tal-popolazzjoni, peress li hija soluzzjoni r─žisa meta mqabbla ma 'medi─őini o─žra li jimpedixxu l-aromatase b─žal Anastrozole.

G─žaliex tu┼╝a Clomid waqt jew wara ─ő-─őiklu anaboliku?

meta tie─žu clomid

L-iskop ewlieni g─žall-u┼╝u ta ÔÇÖdin il-medi─őina huwa l-effett po┼╝ittiv tag─žha biex jinibixxi l-effetti negattivi tal-estro─íenu fil-─íisem maskili.

Xi e┼╝empji ta 'u┼╝u ta' Clomid jinvolvu l-fatt li ta─íixxi b─žala xibka ta 'sigurt├á biex tnaqqas i─ő-─őansijiet li tbati minn ─íinekomastja u ┼╝amma ta' fluwidu fuq ─őiklu bi sterojdi anaboli─ői aromatizzanti.

Peress li huwa medi─őina kontra l-estro─íenu, Clomid g─žandu wkoll il-─žila li jg─žolli l-ormoni LH (luteinizzanti) u FSH (stimulazzjoni tal-follikulu).

Fi kliem ie─žor, b'mod, l-u┼╝u ta 'din is-sustanza jag─žmel l-inibizzjoni tal-assi ormonali inqas u jg─žin ukoll biex jag─žmilha aktar fa─őli g─žall-─íisem biex jer─ía' jibda l-produzzjoni naturali ta 'testosterone waqt TPC (terapija ta' wara ─ő-─őiklu).

F'─őikli anaboli─ői aktar b'sa─ž─žithom l-u┼╝u ta 'Clomid + HCG u Tamoxifen jag─žmlu ta─žlita qawwija biex jikkontrollaw l-effetti sekondarji negattivi tal-aromatizzazzjoni, u jg─žinu wkoll fl-irkupru aktar mg─ža─í─íel tal-assi ormonali.

Ra─íuni o─žra g─žall-u┼╝u ta 'Clomid wara ─ő-─őiklu hija ma─žsuba biex "i┼╝┼╝omm" a─žjar il-qlig─ž miksub, g─žaliex, jekk il-livell ormonali jibqa' interrott, it-tendenza hija li meta l-ammont ta 'ormoni endo─íeni ji─íi interrott, ikun hemm telf kbir ta' muskoli.

G─žalhekk, i─ő-─őitrat tal-klomifen ja─íixxi b'mod preventiv fl-aspetti kollha me─žtie─ía g─žal tlestija tajba ta─ő-─őiklu bi kwalunkwe tip ta 'sterojdi anaboli─ői.

Effetti Sekondarji Clomid

Minkejja li hija medi─őina effettiva ─žafna biex tg─žin fil-pro─őess ta 'aromatizzazzjoni, l-u┼╝u tag─žha jirrikjedi ─žafna attenzjoni u kontroll, peress li huwa wkoll ta' ─žsara g─žal ─őerti funzjonijiet fil-─íisem.

L-effetti sekondarji fl-ir─íiel g─žandhom it-tendenza li jkunu inqas minn dawk fin-nisa, i┼╝da xorta wa─žda je─žtie─íu attenzjoni.

L-u┼╝u ta 'Clomid fin-nisa g─žal perjodi twal jista' ji─í─íenera effetti sekondarji b─žal:

 • Tkabbir tal-Ovarju
 • Skumditajiet addominali
 • Dardir
 • rimettar
 • sider u─íig─ž
 • Vi┼╝joni m─őajpra
 • Sturdament
 • Somnolenza
 • U─íig─ž ta ÔÇÖras

Ir─íiel li ju┼╝aw Clomid matul u wara ─ő-─őiklu ta 'sterojdi anaboli─ői tag─žhom jistg─žu jesperjenzaw l-effetti sekondarji li ─íejjin:

 • Somnolenza
 • U─íig─ž ta 'ras
 • Sturdament
 • Vi┼╝joni m─őajpra
 • ┼╗bilan─ő tal-kolesterol

Kif tu┼╝a Clomid?

kif tie─žu clomid

L-a─žjar mod biex tu┼╝a clomiphene citrate se jiddependi ─žafna fuq it-tip ta 'drogi u┼╝ati matul i─ő-─őiklu u wkoll fuq il-potenzjal ta' aromatizzazzjoni li kull droga g─žandha.

Clomid huwa droga li tg─žin fil-pro─őess ta 'aromatizzazzjoni fil-─íisem, madankollu, il-qawwa ta' azzjoni tag─žha hija inferjuri g─žal medi─őini o─žra fl-istess kategorija, g─žalhekk, te─žtie─í ─žafna attenzjoni u monitora─í─í mediku g─žall-a─žjar u┼╝u tag─žha.

L-u┼╝u tieg─žu fin-nisa huwa ─íeneralment irrakkomandat f'do┼╝a ta '50mg g─žal madwar 5 ijiem, qabel il-perjodu mestrwali.

L-u┼╝u ta 'Clomid mill-ir─íiel normalment jintu┼╝a matul i─ő-─őiklu bi sterojdi anaboli─ői u wkoll wara t-tmiem ta─ő-─őiklu fil-perjodu ta' CPT.

Id-do┼╝a─í─í medju u┼╝at kuljum huwa 50 sa 100mg sa 30 jum wara t-tmiem ta─ő-─őiklu bi sterojdi anaboli─ői.

Kif tag─žmel TPC ma 'Clomid

Sabiex tkun tista 'tu┼╝a clomiphene citrate bl-a─žjar mod possibbli waqt CPT, huwa essenzjali li l-u┼╝u tieg─žu jkun sorveljat minn endrocrinologist.

Min─žabba li, hija droga li tista 'tikkaw┼╝a bidliet ormonali kbar u tinfluwenza b'mod po┼╝ittiv jew negattiv ─őiklu skont it-tip ta' anaboliku li ntu┼╝a u wkoll x'inhu l-potenzjal ta 'azzjoni tag─žha fil-─íisem.

Meta jintu┼╝a kif suppost, Clomid jista 'jg─žin biex jimmassimizza l-effetti ta─ő-─őiklu u jiffa─őilita wkoll l-irkupru tal-assi ormonali tal-─íisem wara din it-tlestija.

G─žalhekk, jekk trid twettaq i─ő-─őiklu tieg─žek bl-akbar sigurt├á possibbli, kun ┼╝gur li tfittex assistenza medika u e┼╝amijiet spe─őifi─ői sabiex tkun tista 'ssegwi l-pro─őess fid-dettall.

Fejn issib lil Clomid?

Clomiphene citrate huwa medi─őina popolari ─žafna u huwa disponibbli mad-dinja kollha ta─žt diversi marki.

Hija droga bi prezz ra─íonevoli ─žafna u ─íeneralment tinstab f'kaxxa ta '10 pilloli ta' 50mg kull wa─žda.

Jista 'jinxtara fl-ispi┼╝eriji madwar il-Bra┼╝il b'mod sempli─ői f'valuri li jistg─žu jvarjaw minn 30 sa 70 reais.

Marki internazzjonali jista 'jkollhom benefi─ő─őju ta' spi┼╝a aktar baxxa meta mqabbla ma 'ver┼╝jonijiet misjuba fil-Bra┼╝il, madankollu, din hija xi ─ža─ía estremament varjabbli.

Konklu┼╝joni Clomid

I─ő-─őitrat tal-klomifen huwa wa─žda mill-medi─őini li g─žandha l-iktar benefi─ő─őji g─žall-kontroll tal-aromatizzazzjoni matul u wara ─őiklu mwettaq bi sterojdi anaboli─ői.

Meta jintu┼╝a b'mod korrett, jista 'jinfluwenza b'mod po┼╝ittiv ir-ri┼╝ultati biex ikunu a─žjar matul i─ő-─őiklu u wkoll biex l-irkupru tal-assi ormonali jse─ž─ž sa─žansitra aktar malajr.

G─žandu proporzjon ta 'benefi─ő─őju-prezz interessanti, u huwa a─ő─őessibbli ─žafna fi kwa┼╝i kull spi┼╝erija fil-Bra┼╝il.

tags

meta tie─žu clomid
Rimedju g─žall-ovulazzjoni tal-klomidi
kif tie─žu clomid
kif tie─žu clomiphene
medi─őina clomid biex tinqabad tqila
induttur tal-ovulazzjoni tal-klomidi
medi─őina biex tinqabad clomid tqila
clomid g─žandu b┼╝onn ri─őetta
clomid kif g─žandek tie─žu
droga clomid
rimedju tal-ovulazzjoni clomid
x'inhu clomid
clomid
clomid 100mg
Rimedju tal-klomidi
clomid biex tinqabad tqila
clomiphene je─žtie─í ri─őetta
clomid jg─žin biex tinqabad tqila
g─žal xiex clomid
clomid g─žalxiex
klomifen
clomid jg─žin biex tinqabad tqila
clomid kif tu┼╝a
kif tie─žu clomid
kif tie─žu clomid biex to─žro─í tqila
x'inhu l-klomifen
kif tie─žu clomid biex to─žro─í tqila
kif tu┼╝a clomid
g─žal xiex clomid
rimedju tal-klomidi
droga clomiphene 50 mg
ovulazzjoni clomid
effetti sekondarji tal-klomidi
xog─žlijiet tal-klomidi
clomid to─žro─í tqila
medi─őina g─žall-ovulazzjoni kif g─žandek tie─žu
clomid li tie─žu qabel jew wara l-mestrwazzjoni
g─žal xiex huwa klomifen
clomiphene citrate g─žalxiex
g─žal xiex huwa klomifen
clomid u gonadotropin
kif tie─žu clomid biex to─žro─í tqila bit-tewmin
medi─őina tal-klomidi g─žalxiex
clomiphene citrate fattens
clomid xa─žam
g─žal xiex jintu┼╝a l-clomiphene citrate
clomid verament tinqabad tqila
clomiphene hydrochloride
tewmin tal-klomidi
clomid g─žalxiex fl-ir─íiel
to─žro─í tqila bil-clomid fl-ewwel ─őiklu
─Žri─ít tqila bil-clomid
clomiphene 25
da─ž─žal il-pakkett tal-klomifen
clomid u
clomiphene 50mg
clomiphene g─žalxiex fil-bniedem
kemm iddum biex to─žro─í tqila waqt li tie─žu clomid
li rnexxielu jo─žro─í tqila bil-klomida
clomiphene 25 mg
clomid u utrogestan biex tinqabad tqila
bniedem clomid
testimonjanzi minn ir─íiel li ─žadu clomid
rapporti tal-klomidi
li ─žar─íet tqila bil-clomid
clomid 25mg
clomiphene g─žall-ir─íiel kif g─žandhom jie─ždu
fuljett tal-klomid
clomid 40 mg
li g─žandu ─őista fl-ovarju jista 'jie─žu induttur ta' l-ovulazzjoni
klomida 50
barri clomid pdf
il-bniedem jista 'jie─žu l-klomifen
barri tal-klomidi
clomid jixtri fuq il-bank
barri tal-klomidi
valur tal-klomifen
prezz tad-droga clomid
clomiphene maskili
prezz tar-rimedju tal-klomidi
induttur tal-ovulazzjoni doppja
─őitrat tal-klomifen
klomida 150
sop u clomid
clomid g─žall-ir─íiel
prezz tal-klomifen
clomid 50mg g─žall-ir─íiel
clomiphene 50mg g─žall-ir─íiel
valur tar-rimedju tal-klomidi
clomid 50mg
klomifen g─žall-ir─íiel
clomiphene citrate 50mg
prezz tal-clomid
klomifen fl-ir─íiel
ir─íiel clomiphene
kemm hu clomid
valur tal-klomid
─őitrat tal-klomifen
kemm hu clomid
prezz tal-clomid


Ikkummenta dwarha